Paprastasis distiliavimas

Paprastasis distiliavimas
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
X
Cheminė stiklinė
Kaitinimo šaltinis - vandens vonia. Vonios temperatūra turi būti 20–25 oC aukštesnė už distiliuojamo skysčio virimo temperatūrą.
X
Apvaliadugnė kolba(1)
Indas, kuriame kaitinamas pirminis mišinys
X
Alonžas
Distiliuojamam skysčiui iš kondensatoriaus į surinktuvą nukreipti naudojami alonžai.
X
Viurco pereinamoji mova
Distiliavimo kolba ir kondensatorius jungiami Viurco (distiliuojant atmosferos slėgyje) arba Klaizeno (distiliuojant vakuume) pereinamosiomis movomis
X
Lybigo kondensatorius
Distiliuojant medžiagas, verdančias iki 160 oC temperatūros, dažniausiai naudojami nutekamieji vandens kondensatoriai (Lybigo), į kuriuos vanduo iš čiaupo įteka per apatinę kondensatoriaus atšaką, o išteka per viršutinę.
X
Apvaliadugnė kolba(2)
Distiliato surinkimo indas
X
Tinklelis
Naudojamas šilumai išskirstyti, kaitinant atvira liepsna. Juo šiluma kaitinimo plokštumoje paskirstoma tolygiai. Pagamintas iš geležies, plieno, vario arba keramikos.
X
Bunzeno degiklis
Kaitinimo šaltinis
X
Trikojis
Naudojamas kaitinant tiglius, kolbas ir t.t. kartu su porcelianiniu trikampiu arba liepsnos skaidytuvu.
X
Laikiklis(1)
Naudojamas prietaisams laikyti tam tikroje padėtyje.
X
Gnybtas(1)
Naudojamas prie strypo įtvirtinti įvairiausius laikiklius
X
Gnybtas(2)
Naudojamas prie strypo įtvirtinti įvairiausius laikiklius
X
Laikiklis(2)
Naudojamas prietaisams laikyti tam tikroje padėtyje.
X
Strypas(1)
Naudojamas prietaisams laikyti
X
Strypas(2)
Naudojamas prietaisams laikyti
X
Pagrindas
Laboratorinio stovo dalys į kurį būna įsuktas metalinis strypas
X
Guminės žarnos
Jomis teka vanduo
X
Termometras
Gyvsidabrinis termometras. Naudojamas temperatūrai matuoti. Į kolbos kaklą įstatomas termometras, kad jo gyvsidabrio rutuliuko viršutinis kraštas būtų viename lygyje su atšakos apatiniu kraštu.
X
Virintuvas
Keli gabalėliaiporėtos medžiagos, pemzos, stiklo filtro, keraminių duženų arba vienu galu užlydytų stiklinių kapiliarų (užlydytas galas turi būti viršuje, kolbos kaklelyje). Virimo agentas pamažu išskiria mažus oro burbulėlius, kurie yra didesnių skysčio garų burbulų užuomazgos, ir palaiko tolygų virimą. Virintuvas taip pat įdedamas ir atnaujinant nutrauktą distiliavimą.
X
Vanduo
Vanduo vonelė užtikrina pastovų šilumos paskirstymą
X
Tirpalas
Dviejų skysčių mišinys
X
Ištekantis vanduo
Vanduo pagrindinis Lybigo kondensatorius aušalas. Vandens šiluminė talpa yra didesnė už oro , dėl to vanduo – geresnis aušalas.
X
Įtekantis vanduo
Šaltas vanduo iš čiaupo įteka per apatinę kondensatoriaus atšaką. Vanduo pagrindinis Lybigo kondensatorius aušalas. Vandens šiluminė talpa yra didesnė už oro , dėl to vanduo – geresnis aušalas.
X
Distiliatas
Skystis, atskiriamas distiliuojant.
X
Virimas
Skystyje yra ištirpusių dujų, kurios mažais burbulais kaupiasi ant indo dugno, sienelių, skystyje esančių dulkelių. Kaitinamas skystis pro burbulo sieneles garuoja į jo vidų. Burbulo tūris didėja, kartu didėja ir Archimedo jėga, kelianti jį aukštyn. Patekęs į šaltus viršutinius sluoksnius, burbulas susitraukia (nes mažėja garų slėgis) ir galiausiai visiškai pranyksta. Kai skystis sušyla, burbulas didėdamas iškyla į skysčio paviršių ir susprogsta.
X
Kondensacija
Kondensacija (lot. condensatio — „sutirštinimas“) — dujų ar garų virtimas skysčiu arba kietuoju kūnu. Kondensacija yra egzoterminis procesas (jo metu išsiskiria šiluma). Pagal energijos tvermės dėsnį, kiek buvo sugerta energijos virimui, tiek jos atiduodama atvirkštinio proceso - kondensacijos - metu.
X
Distiliavimas
Paprastasis distiliavimas naudojamas vienam pakankamai lakiam skystam junginiui išgryninti nuo jame ištirpusių kietų arba nelakių medžiagų bei atskirti dvi skystas medžiagas, kurių virimo temperatūra skiriasi daugiau nei 80 oC. Taip pat paprastasis distiliavimas naudojamas medžiagos grynumui patikrinti nustatant jos virimo temperatūrą. Nustatyta virimo temperatūra visada palyginama su virimo temperatūros reikšme, nurodyta žinyne arba originaliojoje literatūroje.
Anotacijos
Paprastasis distiliavimas