Ko negalima daryti laboratorijoje ?

Ko negalima daryti laboratorijoje ?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
X
1
Laboratorijoje gerai matomoje vietoje turi būti pirmosios pagalbos teikimo aprašymas, vaistinėlė, o taip pat apsauginiai tirpalai traukos spintoje. Vaistinėlė nuolat tikrinama ir papildoma.
X
2
Laboratoriniai prietaisai, turi turėti atskyrius elektros lizdus, esančius šalia tos vietos, kur jie naudojami.
X
3
Laboratorijoje, kurioje naudojamos degios medžiagos, turi būti gesintuvas, smėlio dėžė, nedegi antklodė.
X
4
Nesiimti darbų, kurie nesusiję su cheminių analizių laborantės pareigomis.
X
5
Apsauginiai akiniai, ausinės, pirštinės nuo cheminių medžiagų ar drėgmės, laikomi laboratorijoje.
X
6
Traukos spintų uždangos darbo metu atidaromos kiek galima mažiau.
X
7
Dujų balionai turi būti patalpinti matomoje vietoje, bet ne praėjimuose. Jie turi būti pažymėti specialiu ženklu ir pritvirtinti. Laboratorijoje turi būti tik reikalingas kiekis dujų balionų. Likusieji laikomi ne laboratorijoje. Jie turi būti transportuojami ant atskirų vežimėlių. Įspėjantis ženklas ("DUJŲ BALIONAS gaisro atveju pernešti į nepavojiną vietą") virš durų ar po langais, kad būtų matomi iš išorės.
X
8
Laboratorijoje draudžiama laikyti maistą ir valgyti, rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus bei naudoti narkotines medžiagas.
X
9
Draudžiama ragauti cheminių medžiagų.
X
10
Neliesti įrenginių, kurie nesusiję su cheminių analizių laborantės darbu.
X
11
Elektros prailgintojai ir laidai neturi būti ant grindų ir praėjimuose.
X
12
Dirbant laboratorijoje, ne galima klausyti muzikos per ausinukus.
X
13
Baigus darbą reikia užsukti dujų ir vandens čiaupus.
X
14
Neleidžiama saugoti perdaug didelio daiktų skaičiaus lentynose ir spintose, vengiant jų nukritimo.
X
15
Laboratorijoje draudžiama laikyti maistą ir valgyti, rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus bei naudoti narkotines medžiagas.
X
16
Cheminių analizių laborantė darbo metu turi dirbti su chalatu ir kitomis saugos priemonėmis. Saugos priemonės yra bendros (kolektyvinės) ir individualios. Atskirais atvejais tai turėtų būtų apsauginiai akiniai, pirštinės nuo cheminių medžiagų ir drėgmės, darbiniais ar guminiais batais, ausinėmis, šalmu, vatinuku, gumine prijuoste, dujokauke ar respiratoriumi. Darbo chalatai, vatinukai, darbinė ar guminė avalynė laikomi rūbų spintoje, o šalmai, apsauginiai akiniai, ausinės, pirštinės nuo cheminių medžiagų ar drėgmės, laikomi laboratorijoje.
X
17
Draudžiama įeiti į lazerinio spindulio veikimo sritį.
X
18
Reagentus laboratorijose ir jų sandėliuose būtina laikyti rakinamose spintose. Šių spintų raktus privalo turėti laborantas arba kitas atsakingas darbuotojas.
X
19
Dideli reagentu kiekiai turi būti laikomi ne laboratorijoje.
X
20
Radioaktyviosios medžiagos turi būti saugomos seifuose ar kitose pritaikytose vietose.
X
21
Draudžiama išpilti degius skysčius į kanalizaciją. Koncentruotas rūgštis ir šarmus išpilti į kanalizacija tik neutralizavus. Panaudotas toksines medžiagas, jų reakcijos produktus bei tirpiklių atliekas išpilti į kanalizaciją griežtai draudžiama. Šias medžiagas reikia surinkti į specialią tarą ir neutralizuoti. Atliekas neutralizuoti ir išpilti į kanalizaciją arba supilti į atliekų indą.
X
22
Prisilaisčius vandens, tuoj pat jį sušluostyti. Išsiliejus cheminiams reagentams, neutralizuoti atitinkamai pagal saugumo priemones. Išsiliejusią rūgštį reikia užpilti smėliu, po to smėlį sušluoti medine ar plastmasine šluotele. Vietą, kurioje išsipylė rūgštis, užberti kalkėmis arba soda, po to paplauti vandeniu. Išsiliejus ardantiems skysčiams, juos sušluostyti galima tik prieš tai neutralizavus. Neutralizuojama su kalkėmis arba soda. Išsipylus degioms medžiagoms, reikia užpilti smėliu ir susemti mediniu ar plastmasiniu semtuvėliu. Išsipylusią toksišką medžiagą reikia tuoj pat surinkti, panaudojant hidroskopišką medžiagą. Surinkus toksišką medžiagą, užterštą vietą reikia gerai išplauti parinktu tirpikliu, o po to vandeniu. Toksišką skystį sugėrusi medžiaga surenkama ir sudeginama traukos spintoje. Išsipylus toksiškai medžiagai, reikia tuoj pat surinkti, o užterštą vietą gerai išplauti. Toksiškas medžiagas galima užpilti smėliu.
X
23
Cheminių analizių laborantė darbo metu turi dirbti su chalatu ir kitomis saugos priemonėmis. Saugos priemonės yra bendros (kolektyvinės) ir individualios. Atskirais atvejais tai turėtų būtų apsauginiai akiniai, pirštinės nuo cheminių medžiagų ir drėgmės, darbiniais ar guminiais batais, ausinėmis, šalmu, vatinuku, gumine prijuoste, dujokauke ar respiratoriumi. Darbo chalatai, vatinukai, darbinė ar guminė avalynė laikomi rūbų spintoje, o šalmai, apsauginiai akiniai, ausinės, pirštinės nuo cheminių medžiagų ar drėgmės, laikomi laboratorijoje.
X
24
Durys neturi būti užblokuoti.
X
25
Durys į laboratorija yra savaiminio užsidarymo bei užrakinamos. Bet kokie langai yra nedūžtantys bei hermetiški. Durys turi atsidaryti į išorę.
X
26
Turi būti užrašai arba specialūs ženklai įprastiniams ir atsarginiams išėjimams.
X
27
Įdiegtas garsinis aliarmas turi veikti ir normaliai funkcionuoti.
X
28
Medžiagų saugos duomenų lapai(MSDL) turi būti prieinami žmonėms, dirbantiems su atitinkamais chemikalas.
X
29
Chemijos laboratorijoje gesintuvai laikomi pakabinti ant sienos.
X
30
Ekstrinės dušo patalpos turi būti naudojamos tiktai pagal paskirtį, neturi būti apverstos pašaliniais daiktais.
X
31
Negalima reagentų į pipetę traukti su burna. Reikia tam naudoti guminę kriaušę ar specialią pipetę.
X
32
Cheminių medžiagų atliekų talpas visada laikykite sandariai uždarytas, išskyrus tuos atvejus, kai dedate ar išimate atliekas. Talpos turi būti geros būklės ir nepralaidžios.
X
33
Lazerinis švitinimas turi būti įjungtas tik tada, kai švitinimas nukreiptas į veikimo sritį. Norint perkelti į kitą sritį pirmiausiai reikia išjungti lazerinį švitintuvą.
X
34
Cheminių medžiagų ir laboratorinių reikmenų siuntas reikia iškrauti ir saugoti atsižvelgiant į manipuliacinius ženklus. Manipuliaciniai ženklai - tai vaizdai, rodantys ypatingas krovinių savybes ir kaip su jais elgtis pakraunant, iškraunant, saugant ("Atsargiai stiklas!", "Bijo drėgmės", "Viršus, nevartyti" ir t.t.).
X
35
Dirbantys su lazeriu personalas turi būti su apsauginiais akiniais.
X
36
Dirbantys su lazeriu personalas turi nestovėti arti generatoriaus.
Anotacijos
Ko negalima daryti laboratorijoje ?