Pirminė, arba frakcinė naftos distiliacija

Pirminė, arba frakcinė naftos distiliacija
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
X
Naftos dujos
Dujos, kuriose yra metano, propano, butano. Suskystintosios naftos dujos naudojamos dujų balionams ir kaip cheminės sintezės žaliava skirta organinių cheminių medžiagų gamybai.
X
Ligroinas
Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftą - cheminės sintezės žaliava skirta organinių cheminių medžiagų gamybai
X
Benzinas
Benzinas (it. benzina, lot. bonzoë ‘benzoinė derva’) – lengvoji naftos distiliacijos frakcija, susidedanti iš angliavandenilių (alkanų, alkenų, arenų, naftenų). Lakus, nuodingas, lengvai užsidegantis bespalvis skystis, gaunamas tiesiogiai distiliuojant naftą. Skirstomas į neetiliuotą (bešvinį) ir etiliuotą (su švinu, nuodingesnis), apibūdinamas oktaniniu skaičiumi, frakcine sudėtimi, gebėjimu oksiduotis, rūgštingumu, sieringumu, spalva. Naudojamas kaip transporto priemonių degalai (automobilinis žieminis bei vasarinis, taip pat aviacinis benzinas), tirpiklis, cheminiam valymui, aliejaus rafinavimui.
X
Žibalas
Žibalas – degusis angliavandenilinis skystis, gaunamas iš naftos. Žibalas naudojamas namų šildymui, apšvietimui, maisto gamyboje, kaip kuras reaktyviesiems varikliams.
X
Dyzelinas
Dyzelinas yra įvairių angliavandenilių mišinys pritaikytas naudoti kaip kuras dyzeliniuose varikliuose.
X
Tepalinė alyva
Tepalinė alyva yra gyvybiškai svarbus kiekvieno vidaus degimo variklio komponentas. Pagrindinė variklinės alyvos funkcija – veikti kaip tepalui. Tepimas reikalingas visiems mechaniniams prietaisams, jis padeda išvengti perkaitimo ir per greito nusidėvėjimo.
X
Mazutas
Mazutas yra viena iš populiariausių kuro rūšių didesnėse šilumos tiekimo ir pramonės įmonių katilinėse. Mazutas Taip pat yra pagrindinis prekybinių laivų kuras.
X
Bitumas
Bitumas (lot. bitumen 'kalnų derva') - amorfinė degi medžiaga, įvairių organinių junginių (sočiųjų aromatinių angliavandenių ir naftenų) mišinys. Iš kietųjų bitumų gaminamos ritininės stogų dangos (ruberoidas, klijavimo mastikos). Iš pusiau kietų gaminamos hidroizoliacinės ir termoizoliacinės medžiagos, asfaltbetonis, relinas. Skystieji bitumai dedami į asfaltą.
X
Frakcinė kolona
Frakcinės kolonos apačia labai karšta, bet kylant garams aukštyn ji laipsniškai vėsta. Verdandyts naftos garai, praeidami pro koloną, aušta. Kai frakcija pasiekia tam tikros temperatūros lėkštę, garai ant jos kondensuojasi. Toliau frakcija vamzdžiais teka žemyn. Kad frakcijos gerai atsiskirtų, jos distiliuojamos iš naujo.
X
Pakura
Nafta ikaitinama iki 350C ir užvirinama ir paverčiama naftos garais, kurie patenka į apatinį distiliavimo kolonos skyrių.
X
Lengvos frakcijos
Mažiausiai klampi frakcija, surenkama kolonos viršuje.
X
Sunkiosios frakcijos
Klampiausios frakcijos, surenkamos kolonos dugne.
X
Nafta
Žaliavinė nafta
Anotacijos