Savybės | Atradimas | Radimas | Pavadinimas | Reakcijos | Naudojimas  

Chloras yra nemetalas,  3 periodo  VIIA grupės (halogenų) elementas. Kiti grupės nariai - fluoras (F), bromas (Br), jodas (I) ir astatas (At). Pagrindinė forma - dviatomė molekulė Cl2.

1774 m. jį atrado Šelė. Pats mokslininkas galvojo, kad atrado ne naują elementą, o tiktai   "dephlogisticated marine air" - druskos rūgšties oksidą. Tiktai 1810 m. Deivis  pristatinėdamas savo mokslinį darbą Karališkoje draugijoje (D. Britanijos mokslų akademijoje), paskelbė, kad chloras yra elementas.

Chloro pavadinimą nulėmė jo spalva: graikiškai chloros – geltonai žalsvas. Simbolis Cl yra šio pavadinimo santrumpa.

Normalioje temperatūroje chloras (Cl2) - geltonai žalsvos spalvos nuodingos dujos su nemaloniu, dusinančiu kvapu, maždaug 2,5 karto sunkesnis už orą.

Gamtoje randamas tiktai junginiuose.  Svarbiausiai junginiai - natrio chloridas (valgomoji druska), karnalitas ir silvinitas (kalio chloridas). Chloras yra elementų halogenų (gr. Hals "druska"+genes "gimti"- sudarantis druskas) grupės narys. Gaunamas chloridų veikiant oksiduojančiais agentais, bet dažniau jų elektrolizė.

Chloras yra puikus oksidatorių atstovas,

Cl2 (d) + 2e- 2Cl - (aq) E = +1.358 V

ir tai nulemia jo cheminės savybės. (Jis gerai tirpsta vandenyje  ir gali oksiduoti vandenį iki O2 ir HCl.) Tirpdamas baziniuose tirpaluose Cl2 disproporcionuoja, sudarydamas Cl - (oksidacijos laipsnis = -1) ir OCl- (kur Cl oksidacijos laipsnis = +1):

Cl2 (d) + 2 OH- Cl - (aq) + OCl-(aq) + H2O

Chloras plačiai naudojamas daugelio kasdienių produktų gamyboje. Didžioji dalis pagaminto chloro panaudojama gaminant sanitarinių chloruotų junginių, minkštiklių, baliklių, dezinfekavimo priemonių ir tekstilės apdirbimui. Jis taip pat naudojamas   chloratų, chloroformo, anglies tetrachlorido ir gaunant bromą. Chloras dalyvauja  sintetinio kaučiuko gamyboje ir valant naftą. Galiausiai jis naudojamas grynai vandenilio chlorido rūgščiai gaminti.

Taip pat chloras visame pasaulyje yra naudojamas geriamajam vandeniui dezinfekuoti. Net mažiausias vandens tiekimas šiais laikas paprastai chloruojamas.

Chloras yra respiracinis dirgiklis ir skystas degina odą. Esant chloro koncentracijai 3.5 ppm (1 ppm (milijono dalių) ~ 1mg/l) galima pajusti jo kvapą, o jo koncentracija iki 1000 ppm po kelių gilių įkvėpimų, gali būti mirtina. Chloro dujos, kaip cheminis ginklas, buvo panaudotos Pirmajame pasauliniame kare.