Kalis
19
K
39.0983

[Ar] 4s1
Elemento pav.
Aprašymas Fizinės Atomo