pav2.PNG

Pele organizmų pavadinimus perkelkite į jiems skirtas vietas (prie paveikslėlių).