pav2.PNG

Keliaudami miško takeliu, pamatėte paveiksle pavaizduotus organizmus. Suskirstykite juos pagal tai, kaip ir kuo jie minta.