(c

 
 
 
 

)

                                          
 

Bandymų filmukai

Neorganinė chemija

 

Mišinių skirstymo būdai

  Fizikiniai ir cheminiai kitimai

Cheminės reakcijos

Vandenilio savybės

Rūgščių savybės

Tirpalai. Vanduo. Bazės. Druskos

Halogenai

  Elektrolitų disociacijos teorija

Hidrolizė

Deguonis ir oksidai

Siera ir jos junginiai

Azotas jo junginiai

Fosforas jo junginiai

Mineralinės trąšos

Anglis jos junginiai

Silicis jo junginiai

Bendros metalų savybės

Šarminiai ir šarminių žemių metalai

Aliuminis

Chromas

Geležis


 

 

Organinė chemija

 

Sotieji angliavandeniliai

Nesotieji angliavandeniliai

Aromatiniai angliavandeniliai

Alkoholiai

Fenoliai

Aldegidai

Karboksirūgštys. Esteriai. Riebalai

Angliavandeniai 

Azotą turintys organiniai junginiai

Makromolekuliniai junginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mišinių skirstymo būdai Sotieji angliavandeniliai    
    Kalio permanganato difuzija

   Valgomosios druskos išgryninimas

   Aliejaus ir vandens mišinio skirstymas (nusistovėjimas)

   Krakmolo ir vandens mišinio skirstymas (filtravimas)

   Sieros ir geležies mišinio skirstymas naudojant magnetą ir vandenį

   Kietų medžiagų tirpumas vandenyje

                         

 

  Metano gavimas
 
  Metano
degimas ir fizikinės savybės

  Skystų angliavandenilių degimas

  Kietų angliavandenilių degimas (parafino degimas)

  Sočiųjų angliavandenilių kokybinės sūdėtės nustatymas

  Chloro nustatymas organiniuose junginiuose

  Metano poveikis kalio permanganato tirpalui  ir bromo vandeniui

  Metano ir deguonies mišinio sprogimas
 

 

  Fizikiniai ir cheminiai kitimai

 

Nesotieji angliavandeniliai

  "Ugnikalnis" (amonio dichromato skilimo reakciją)

   "Dūmas be ugnies" (bandymas 1)

  "Dūmas be ugnies" (bandymas 2)

  "Gyvatė" (kalcio gliukonato skilimas)

  "Faraono gyvatė" (nitroacetanilido skilimas)

  Dujų išskirimas (kalio chlorato ir natrio hidrosulfito reakcija)

  Šviesos spinduliavimas (liuminolo chemiliuminescencija)

  Degimas (savaiminis parafino užsidegimas)

  Spalvos pakeitimas (periodinė Brigso – Raušerio reakcija)

  Parafino lydimas

  Geriamosios sodos ir druskos rūgšties reakcija

  Fizikiniai ir cheminiai kitimai

  Krakmolo apanglijimas ir valgomosios druskos kaitinimas

  Anglies dioksido ir kalcio hidroksido reakcija

  Eteno gavimas iš etanolio

  Eteno degimas

  Eteno sąveika su bromo vandenių

  Eteno sąveika su kalio permanganato tirpalų

  Etino gavimas ir degimas

  Etino sąveika su bromo vandenių

  Etino sąveika su kalio permanganato tirpalų

  Sidabro acetilido gavimas

  Vario acetilido gavimas

  Etino degimas

  Etino ir deguonies mišinio sprogimas

  Etino ir chloro sąveika

  Metalų acetilidų nepatvarumas

 

   
   
 Cheminės reakcijos Aromatiniai angliavandeniliai
  Masės tvermės dėsnis

  Masės tvermės dėsnis (Lomonosovo bandymas)

  Geležies ir sieros sąveika

  Vandens elektrolizė

 

  Benzeno fizikinės savybės

  Benzeno degimas

  Benzeno sąveika su bromo vandenių ir kalio permanganato tirpalų

  Benzeno brominimas

  Benzeno nitrinimas

  Benzeno chlorinimas (heksachlorano gavimas)

   
   
Vandenilio savybės Alkoholiai
  Vandenio gavimas (vandens elektrolizė)

  Vario (II) oksido redukavimas vandenilių

  Vandenilio degimas

  Muilų burbulai pūtimas vandenilių

  Vandenilio tirpumas vandenyje

  Vandenilio gavimas ir grynumo patikrinimas

  Perkūno dujų gavimas ir sprogimas

 
Fizikinės alkoholių savybės

  Alkoholių degimas

  Etanolio reakcija su metaliniu natriu

  Etanolio reakcija su vandenilio bromidu

  Etanolio reakcija su vario (II) oksidu

  Etanolio katalizinė oksidacija

  Etanolio ir kalio permanganato sąveika

  Etanolio atpažinimo reakcija

  Etanolio oksidacija (alkoholio atpažinimo reakcija)

  Glicerolio fizikinės savybės

  Glicerolio reakcija su metaliniu natriu 

  Daugiahidroksiliniu alkoholiu sąveika su vario (II) hidroksidu

  Glicerolio reakcija su kalio permanganato kristalais

  Glicerolio reakcija su kalio permanganato tirpalu

 
 
Rūgščių savybės Fenoliai
  Rūgščių sąveika su metalais

  Rūgščių ir metalų oksidų sąveika

  Indikatorių spalvų keitimas rūgščioje terpėje

  Vario (II) oksido ir sieros rūgšties sąveika

 

  Fenolio fizikinės savybės

  Fenolio ir metalinio natrio reakcija

  Fenolio reakcija su šarmų

  Fenolio sąveika su bromo vandeniu

  Fenolio atpažinimo reakcija 

 
 
Tirpalai. Vanduo. Bazės. Druskos                                                            Aldegidai
 
  Medžiagų tirpumas išsiskiriant šilumai                                                                          Aldehidų atpažinimo reakcija su Šifo reagentu

  Kietų medžiagų tirpumas vandenyje                                                                            Aldegidų atpažinimo reakcija su vario (II) hidroksidu

  Kristalohidratų susidarymas ir skilimas

  Rūgštinių oksidų sąveika su vandenių

  Natrio reakcija su vandenių

  Bazinių oksidų reakcija su vandenių

  Indikatorių spalvų keitimas bazių tirpaluose

  Amfoterinių hidroksidų gavimas ir cheminės savybės

  Netirpių bazių gavimas

  Indikatorių panaudojimas nustatant tirpalo pH

  Netirpių bazių cheminės savybės

  Rūgščių ir druskų sąveika

  Metalų ir druskų sąveika
 

Halogenai
Karboksirūgštys. Esteriai. Riebalai
   
  Chloro sąveika su organiniais dažikliais

   Bromo ir aliuminio sąveika

   Halogenidų reakcija su chloro vandeniu

   Chloro ir vandenilio sąveika

   Chloro reakcija su geležimi

   Chloro reakcija su kaliu

   Chloro reakcija su variu

   Chloro reakcija su fosforu 

  Chloro reakcija su terpentinu

  Chloro sublimacija

  Jodo atpažinimo reakcija

  Halogenidų atpažinimo reakcijos (bandymas 1)

  Halogenidų atpažinimo reakcijos (bandymas 2)

  Aliuminio jodido gavimas

  Druskos rūgšties gavimas

  Chloro gavimas

  Chloro gavimas ir tirpumas vandenyje

  Stiklo tirpumas vandenilio fluorido rūgštyje

  Jodo tirpumas vandenyje ir spirite

  Stiklo ėsdinimas vandenilio fluorido rūgštimi       
               

  Karboksirūgščių tirpumas vandenyje

  Karboksirūgštys - silpni elektrolitai

  Etano rūgšties reakcija su šarmų

  Etano rūgšties reakcija su vario (II) oksidų

  Etano rūgšties reakcija su metalais

  Etano rūgšties reakcija su natrio karbonatų

  Etano rūgšties degimas ore

  Etano rūgšties užšalimas

  Benzoinės rūgšties sublimacija

  Metano rūgšties skilimas

  Oleino rūgšties reakcija su bromo vandenių

   Etiletanoato gavimas

  Boro rūgšties ir etanolio esterio gavimas

  Nesočiųjų rūgščių riebaluose nustatymas

  Išskirimas laisvųjų riebiųjų rūgščių iš muilo

  Netirpių vandenyje riebalų rūgščių kalcio druskų susidarymas

  Metano rūgties oksidavimas kalio permanganato tirpalu

  Natrio acetato hidrolizė

 

  Elektrolitų disociacijos teorija                                                                Angliavandeniai                            

  Elektrolaidumo priklausomybė nuo tirpalo koncentracijos                                                 Gliukozės atpažinimo reakcija (su vario (II) hidroksidu)

  Elektrolitų disociacijos priklausomybė nuo temperatūros                                                  Gliukozės atpažinimo reakcija ("sidabrinio veidrodžio" reakcija)

   Medžiagos elektrolaidumo nustatymas                                                                        Gliukozės oksidacija oro deguonimi (dalyvaujant dažams - metileno mėlis)

  Vandenilio jonų ir vandenilio molekulių skirtumai                                                             Gliukozės nustatymas vynuogių sultyse

  Lydalo elektrolaidumas                                                                                             Bandymas įrodantis, kad sacharozės sudėtyje yra hidroksilinių grupių

  Jonų mainų reakcija kurios metu išsiskiria dujos                                                             Bandymas įrodantis, kad sacharozė neturi redukuojančių savybių

  Jonų mainų reakcija kurios metu susidaro spalvotos druskos                                            Rūgtinė sacharozės hidrolizė

  Neutralizacijos reakcija                                                                                            Krakmolo reakcija su jodų

                                                                                                                            Rūgštinė krakmolo hidrolizė

                                                                                                                            Rūgštinė celiuliozės hidrolizė

                                                                                                                            Nitroceliuliozės gavimas ir savybės

                                                                                                                           Celiuliozės tirpumas vario (II) hidroksido amoniakiniame tirpale

 

Hidrolizė
  Azotą turintys organiniai junginiai
   
   
Druskų hidrolizė

   Silpnos rūgšties ir stiprios bazės druskos hidrolizė

   Stiprios rūgšties ir silpnos bazės druskos hidrolizė

   Silpnos rūgšties ir silpnos bazės druskos hidrolizė

   Hidrolizės intensyvumo padidinimas kaitinant
 


 
Anilinio fizikinės savybės

 Dimetilamino gavimas ir degimas

 Dimetilamino hidroksido gavimas ir savybės

 Anilino reakcija su druskos rūgštimi

 Anilino oksidavimas su kalcio hipochlorido (Ca(Cl)OCl ), chlorido ir hidroksido mišiniu

 Anilino oksidavimas su kalio dichromato tirpalu

 Anilino brominimas

 Anilino tirpalo pH nustatymas

 Vario (II) oksido reakcija su amino etano rūgštimi

 Amino etano rūgšties savybės

 Baltymų denatūracija kaitinant

 Baltymu nusodinimas sunkiųjų metalų druskomis

 Baltymu nusodinimas etanoliu

 Baltymu nustatymo reakcija (Biureto reakcija)

 Ksantoproteino (geltonoji baltymų) reakcija

 Kokybinė azoto nustatymo reakcija organiniuose junginiuose
 

 
Deguonis ir oksidai Makromolekuliniai junginiai

  
Geležies degimas deguonyje

  Magnio degimas deguonyje

  Sieros degimas deguonyje

  Anglies degimas deguonyje

  Fosforo degimas deguonyje

  Deguonies gavimas

  Ozono gavimas ir nustatimas

  Oro sudėtis
 

  Polikondensacijos reakcija - Putplasčio (penoplasto) gavimas

  Polikondensacijos reakcija - rezorcino-formaldehido dervos gavimas

 
 
Siera ir jos junginiai  

 

   Sieros ir vario sąveika

  Sieros ir natrio sąveika

  Sieros ir cinko sąveika

  Plastiškosios sieros gavimas

  Vandenilio sulfido gavimas ir savybių nustatymas

  Sulfitinės rūgšties gavimas

  Sulfitinės rūgšties savybės

  Sieros rūgšties sąveika su metalais

  Sieros rūgšties hidroskopija

  Sulfato ir sulfito jonų atpažinimo reakcijos

  Sieros rūgšties paskiedimas

  Bario chlorido, natrio sulfato ir sieros rūgšties atpažinimo reakcijos

  Sieros rūgšties reakcija su organinėmis medžiagomis
 

 
Azotas jo junginiai  

 

   Amoniako reakcijos su koncentruotomis rūgštimis

  Amoniako degimas deguonyje

  Dūmas be ugnies (amoniako ir vandenilio chlorido reakcija)

  Amoniako atpažinimo reakcija

  Amoniako oksidavimas 

  Azoto gavimas (bandymas 1)

  Azoto gavimas (bandymas 2) 

  Amoniako tirpumas vandenyje

  Azoto rūgšties reakcija su baltų fosforų

  Azoto rūgšties reakcija su anglimi

  Azoto rūgšties reakcija su terpentinu

  Azoto rūgšties oksidacinės savybės

  Druskos, azoto ir sieros rūgšties atpažinimo reakcijos

  Natrio nitrato terminis skilimas
 

 
Fosforas jo junginiai  

 

  
 
Kalcio fosfido hidrolizė

  Baltojo fosforo povandeninis degimas

  Fosfato jono atpažinimo reakcija

  Kalcio fosfido gavimas

  Raudonojo fosforo vertimas baltuoju

  Natrio fosfato, amonio nitrato ir natrio nitrato tirpalu atpažinimas

  Baltojo fosforo švytėjimas tamsoje

  Baltojo ir raudonojo fosforo užsidegimo temperatūros paliginimas
 

 
Mineralinės trąšos  

 

   Mineralinių trąšų sudėties nustatymas

  Mineralinių trąšų atpažinimo reakcijos
 

Anglis jos junginiai  

 

  
  
Anglies savybė absorbuoti dujas

  Magnio ir anglies (IV) oksido reakcija

  Metano gavimas jo degimas

  Anglies (II) gavimas

  Liepsnos gesinimas anglies (IV) oksidu

  Anglies (IV) oksido cheminės savybės

  Karbonatu ir hidrokarbonatu vertimas vienu kitomis

  Anglies (IV) oksido gavimas ir savybių nagrinėjimas

  Anglies rūgšties gavimas

  Natrio chlorido, natrio karbonato ir natrio sulfato tirpalu atpažinimas 
 

Silicis jo junginiai  

 

   Silicio ir šarmo reakcija

  Magnio ir silicio (IV) oksido reakcija

  Silicio rūgšties gelio gavimas

  Silicio rūgšties gavimas

  Silano (SiH4) gavimas

  Paprasto ir kvarcinio stiklo paliginimas
 

Bendros metalų savybės  

 

   Metalų reakcija su druskomis

  Alavo (II) chlorido reakcija su cinku

  Vudo lydinio (50 % Bi, 25 % Pb, 12,5 % Sn, 12,5 % Cd) savybės

  Platina - vandenilio degimo reakcijos katalizatorius

  Savaiminis nikelio užsidegimas ore

  Kalio jodido tirpalo elektrolizė

  Metalų aktyvumo eilė (išstūmimas vandenilio iš rūgšties)

  Metalų aktyvumo eilė (metalo išstūmimas iš druskos kitų metalu )

 

Šarminiai ir šarminių žemių metalai  

 

   Šarminių metalų reakcija su vandeniu

  Kalcio degimas ore

  Vandens kietumas

  Natrio ir kalio skisto lydinio paruošimas

  Savaiminis cezio uždegimas ore

  Vandens kietumo šalinimo būdai

 

Aliuminis  

 

   Aliuminio hidroksido amfoterinės savybės

  Aliuminio sąveika su vandeniu

  Aliuminio reakcija su oro deguonimi

  Aliuminio reakcija su šarmu ir vandeniu

  Aliuminio degimas ore

  Aliuminio apsauginės plėvelės demonstravimas

  Aliuminio jonų atpažinimas 

 

Chromas  

 

  Chromatų ir dichromatų vertimas vienu kitomis

  Acetono oksidavimas chromo (IV) oksidu

  Dichromatų kaip oksidatorių savybės

  Amonio dichromato skilimas ("Ugnikalnis")

 

Geležis  

 

  Geležies reakcija su koncentruotomis rūgštimis

  Geležies (II) jonų atpažinimo reakcijos  

  Geležies (III) jonų atpažinimo reakcijos

  Geležies (II) hidroksido gavimas ir sąveika su rūgštimis

  Geležies (III) hidroksido gavimas ir sąveika su rūgštimis

  Geležies gavimas aliumotermijos būdu

  Deguonies vaidmuo geležies rūdijimo procese

 

 
Cheminių reakcijų kinetika  

 

  Inhibitorių poveikis reakcijos greičiui

  Katalizatorių poveikis reakcijos greičiui

  Reagentų koncentracijos poveikis reakcijos greičiui

  Reagentų prigimties poveikis reakcijos greičiui

  Reagentų paviršiaus ploto poveikis reakcijos greičiui

  Temperatūros poveikis reakcijos greičiui

  Cheminė pusiausvira tirpaluose