ax4[1].gif Elementai, junginiai ir mišiniai

Kryžiažodispeo56[1].gif

  
lady_news_anchor_md_wht.gifIšsprendus kryžiažodį paspausk mygtuką „Tikrinti“. Jeigu spręsti sekasi sunkiai, paspausk pagalbos mygtuką „Užuomina“ – pasirodys teisingo atsakymo raidė. Gali paspausti žodžio numerį – pamatysi pasakinėjimą.
          1          
       2             
                  
3              4        
                  
5                    
                  
               6     
7                    
                  
           8         
     9        10    11       
                  
12                    
                  
    13                
             14       
                  
 15                   

Horizontaliai:

2. sumaišytos medžiagos
3. apibūdina medžiagą, kurios sudėtis kinta nuo ienos dalies iki kitos dalies, pvz., suspensijos
5. dviejų ar daugiau susijungusių atomų grupės
7. chemiškai neskaidoma medžiaga
10. koloidas iš smulkiausių skysčio dalelių, pasiskirsčiusių dujose
12. smulkios kietųjų medžiagų dalelės, kurios išsimaišiusios skystyje, tačiau jame neištirpsta
13. ženklas vaizduojantis vieną elementą
14. koloidas iš smulkiausių dujose pasiskirsčiusių kietųjų medžiagų dalelių
15. koloidas iš smulkių skysčio lašelių, pasiskirsčiusių kitame skystyje; pvz., majonezas

Vertikaliai:

1. medžiaga sudaryta iš vienos rūšies atomų
3. apobūdina medžiagą, kurios savybės ir sudėtis tokia pati, pvz., tirpalai
4. procesas, kurio metu iš elementų tam tikra cheminių reakcijų seka susidaro junginiai
6. koloidas iš smulkių, skystyje išsimaišiusių dujų burbuliukų
8. kuris be priemaišų, švarus, tyras
9. kas sudaryta iš kelių glaudžiai tarp savęs susijusių dalių
11. ypatingai mažų medžiagos dalelių mišinys, kada tos dalelės pasiskirsčiusios kitoje medžiagoje, tačiau joje neištirpsta, dalelės yra daug mažesnės negu suspensijųdalelės