at.gif

  
12726.gif

Raskite atitikmenų poras
O2.gif
Li.gif
ah.gifvandenilis
az.gif
Clo.gif
br.gif
siera.gif
alum.gif
fo.gif
Sili.gif