TEMA 2: "Elementai, junginiai ir mišiniai"

Žodynėlis

016.gifAtliekant užduotį, ekrane iš pradžių pasirodo kortelė, kurioje parašytas vieno iš užduoties lauko tekstas, po mygtuko « => » (Tęsti) paspaudimo, atsiranda dvi teisingo varianto kortelės. Mygtuko « => » (Tęsti) pagalba atliekamas perėjimas prie sekančių atitikmenų porų. Korteles su išmoktais atitikmenimis sąraše galima panaikinti mygtuko «Šalinti» pagalba.
AlotropijaReiškinys, kai tam tikras elementas gali turėti kelias kristalų formas.
0203.GIFAlotropinės atmainosKelios skirtingos vieninės medžiagos, sudarytos iš to paties elemento atomų pvz., deguonis (dideguonis) ir ozonas (trideguonis).
3.gifCheminis elementasAtomų rūšis. Visi to paties elemento atomai savo branduolyje turi vienodai protonų.
Al.gifAu.gifC.gifCheminis simbolisCheminio elemento sutartinis ženklas.
dis.GIFDistiliaviasToks medžiagų gryninimo būdas, kai skystis virinamas viename inde, o jo garai patenka į aušinimo įrenginį. Ataušę garai vėl vista skysčiu, kuris surenkamas kitame inde.
pollution1.gifDūmaiKoloidas iš smulkiausių dujose pasiskirsčiusių kietųjų medžiagų dalelių
vilnius1.jpgEmulsijaKoloidas iš smulkių skysčio lašelių, pasiskirsčiusių kitame skystyje; pvz., majonezas
Filtras Priemonė kietoms dalelėms išskirti iš skysčio ar dujų.  
fil.GIFFiltravimas Kietų dalelių išskyrimo būdas, kai skystis ar dujos leidžiami per filtrą.
SMILE12.GIFGrafitasAnglies alotropinė atmaina.  
grin.GIFGrynoji medžiagaNeturinti priemaišų vieninė arba sudėtinė medžiaga.   
M4.gifJunginysKas sudaryta iš kelių glaudžiai tarp savęs susijusių dalių
obj15[1].gifKoloidasYpatingai mažų medžiagos dalelių mišinys, kada tos dalelės pasiskirsčiusios kitoje medžiagoje, tačiau joje neištirpsta, dalelės yra daug mažesnės negu suspensijų dalelės
Beaker_3.gifMišinys Iš kelių medžiagų sudarytas bandinys.  
Mišinys heterogeninisApibūdina medžiagą, kurios sudėtis kinta nuo vienos dalies iki kitos dalies, pvz., suspensijos.
Mišinys homogeninisApibūdina medžiagą, kurios savybės ir sudėtis tokia pati, pvz., tirpalai.
c60anim[1].gifMolekulėMažytė medžiagos dalelė, turinti svarbiausias tos medžiagos savybes. 
oks.gifOksidasElemento ir deguonies junginys.  
16.gifPutosKoloidas iš smulkių, skystyje išsimaišiusių dujų burbuliukų
stinky01[1].gifRūkasKoloidas iš smulkiausių skysčio dalelių, pasiskirsčiusių dujose
per.gifSimbolisŽenklas vaizduojantis vieną elementą
am.gifSintezėProcesas, kurio metu iš elementų tam tikra cheminių reakcijų seka susidaro junginiai
sus.gifSuspensijaSmulkios kietųjų medžiagų dalelės, kurios išsimaišiusios skystyje, tačiau jame neištirpsta
vien.gifVieninė medžiagaMedžiaga, sudaryta tik iš vieno elemento atomų.