Atom-02[1].gifpav.gif

Klausimynasquestion.gif

  
lady_news_anchor_md_wht.gifŠioje užduotyje yra 3 klausimai, klausimų sprendimo tvarką gali pasirinkti pats, naudodamas navigacijos mygtukai, taip pat gali pasirinkti ar matyti tik vieną klausimą arba visus iškart. Teisingas atsakymas - vienas. Gerai apgalvok atsakymą, nes kiekvienas neteisingas bandymas sumažina tavo vertinimo pažymį. Užduoties atlikimo laikas ribotas - 10 min. Sėkmės!

Atomo modeliai

"Razinų pudingo" modelis

1897 metais anglų mokslininkas sukūrė "razinų pudingo" modelį. Jis įsivaizdavo, kad atomai - teigiamąją krūvį turintys rutuliukai, į kurių vidų įterptos mažytės neigiamosios dalelės - elektronai. Mokslininkas sakydavo, kad jie panašūs į razinas bandelėje arba kalėdiniame pudinge.

mod tom.gif
_________________________________________


Branduolinis modelis

1911 metais mokslininkas pasiūlė naują atomo modelį, kuris kartais dar vadinamas branduoliniu atomo modeliu. Svarbiausieji šio atomo modelio teiginiai yra šie:

1. Beveik visa atomo masė ir visas teigiamasis atomo krūvis yra sutelktas labai mažoje erdvės dalyje – branduolyje. Didžioji dalis atomo yra tuščia erdvė.
2. Skirtingų elementų atomų branduolių krūviai yra skirtingi ir lygūs maždaug pusei jų atominės masės.
3. Už branduolio ribų yra elektronai, kurių skaičius lygus branduolio elementariųjų krūvių skaičiui. Visas atomas yra elektriškai neutralus.

mod rez.gif

__________________________________________

Orbitalinis modelis

1913 metais mokslininkas paskelbė savo atominės struktūros modelį, įvesdamas teiginį apie elektronus, skriejančius aplink atomo branduolį, ir kad chemines elementų savybes lemia elektronų kiekis kiekvienoje orbitoje. Mokslininkas taip pat iškėlė idėją, kad elektronas gali kristi iš aukštesnės energijos orbitos į žemesnės energijos orbitą, išspinduliuodamas fotoną (šviesos kvantą). Tai tapo kvantinės teorijos pagrindu.

bor mod.gif