Atom-02[1].gifpav.gif

Kryžiažodis

147.gif

  
lady_news_anchor_md_wht.gifIšsprendęs kryžiažodį paspausk mygtuką „Tikrinti“. Jeigu spręsti sekasi sunkiai, paspausk pagalbos mygtuką „Užuomina“ – pasirodys teisingo atsakymo raidė. Gali paspausti žodžio numerį – pamatysi užuominą.
1   2                     
                 3     
4                      
                    
      5                
6                      
                    
    7                  
 8             9    10        
                    
          11            
        12              
                    
   13                   
                    
     14                 
                    
     15                 

Horizontaliai:

1. Šis mokslininkas 1909 metais atrado protoną.
4. Šis graikų mokslininkas 400 pr. Kr. iškeliąs mintį, kad viskas yra sudaryta iš atomų.
6. Atomo centro struktūra, susidedanti iš protonų ir neutronų.
8. Erdvės dalis, kurioje elektronai juda apie branduolį.
9. Erdvė, kurioje gali būti vienas arba du elektronai.
12. Elemento atomas, kuriame to paties elemento atomų neutronų skaičius yra skirtingas.
13. Šis anglų mokslininkas 1805 metais sukuria atomo teoriją. To paties elemento atomai visiškai vienodi. Tarpusavyje jungdamiesi skirtingų elementų atomai sudaro junginius.
14. Dalelė esanti branduolyje. Jos santykinė atominė masė lygi 1 , o teigiamasis ekstros krūvis dydžiu lygus elektrono krūviui, bet priešingo ženklo.
15. Mažiausia elemento dalelė, turinti to elemento chemines savybes.

Vertikaliai:

2. Mažesnė už atomą dalelė, kuri skrieja aplink atomo branduolį ir yra elektroniniame apvalkale.
3. Dalelė esanti branduolyje. Jos santykinė atominė masė lygi 1. Šia dalelė neturi krūvio.
5. Mažiausia elemento arba junginio dalelė, galinti egzistuoti savarankiškai ir dar turinti to junginio savybes.
7. Šis mokslininkas 1932 metais įrodę, kad egzistuoja neutronai.
10. Šis mokslininkas 1913 metais iškelia mintį, kad elektronai aplink branduolį skrieja orbitalėmis.
11. Šis mokslininas 1897 metais atrado elektroną.