TEMA 3: "Atomai ir molekulės"

Žodynėlis

peo11[1].gifAtliekant užduotį, ekrane iš pradžių pasirodo kortelė, kurioje parašytas vieno iš užduoties lauko tekstas, po mygtuko « => » (Tęsti) paspaudimo, atsiranda dvi teisingo varianto kortelės. Mygtuko « => » (Tęsti) pagalba atliekamas perėjimas prie sekančių atitikmenų porų. Korteles su išmoktais atitikmenimis sąraše galima panaikinti mygtuko «Šalinti» pagalba.
083.gifAtomasMažiausia elemento dalelė, turinti to elemento chemines savybes.
a.gifAtominė masė, santykinėVieno atomo vidutinė masė, padalyta iš vienos dviliktosios anglies - 12 izotopo masės.Šis vienetas vadinamas atominės masės vienetu (a.m.v.).
a.gifAtominis skaičiusProtonų skaičius atomo branduolyje. Atominis skaičius apibūdina elementą, pvz., bet koks atomas, turintis šešis protonus, yra anglis nepriklausomai nuo neutronų ir elektronų skaičiaus.
b.gifBranduolysAtomo centro struktūra, susidedanti iš protonų ir neutronų.
bor.gifNilsas Boras (Niels Bohr) (1885-1962)Šis mokslininkas 1913 metais iškelia mintį, kad elektronai aplink branduolį skrieja orbitalėmis.
chadwick.GIFDžeimsas Čadvikas (James Chadwick) (1891-1974)Šis mokslininkas 1932 metais įrodę, kad egzistuoja neutronai.  
da.gifDžonas Daltonas (John Dalton) (1766-1844)Šis anglų mokslininkas 1805 metais sukuria atomo teoriją. To paties elemento atomai visiškai vienodi. Tarpusavyje jungdamiesi skirtingų elementų atomai sudaro junginius.
de.JPGDemokritas (Demokritos) (apie 460 pr. m. e. - apie 370 pr. m. e.)Šis graikų mokslininkas 400 pr. Kr. iškeliąs mintį, kad viskas yra sudaryta iš atomų.
val.gifElektronasMažesnė už atomą dalelė, kuri skrieja aplink atomo branduolį ir yra elektroniniame apvalkale.
val.gifElektronas valentinisTai elektronas, kuris, būdamas atomo išoriniame elektronų sluoksnyje, dalyvauja cheminio ryšio susidaryme.
apv.gifElektroninis apvalkalasErdvės dalis, kurioje elektronai juda apie branduolį.
4.gifElektronų konfigūracijaSkaitmenų grupė, kuri rodo, kaip atome išsidėstę elektronai. Skaitmenys rodo, kiek elektronų yra kiekviename elektronų sluoksnyje, pradedant vidiniu.
is.JPGIšorinis sluoksnisPaskutinis elektronų sluoksnis, kuriame dar yra elektronų. Nuo elektronų skaičiaus išoriniame sluoksnyje priklauso, kaip elementas reaguoja.
h.gifIzotopasElemento atomas, kuriame to paties elemento atomų neutronų skaičius yra skirtingas.
ma.JPGMasės skaičiusBendras protonų ir neutronų skaičius viename elemento atome. Masės skaičius gali būti nevienodas, nes gali skirtis neutronų skaičius. Paprastai masės skaičius yra beveik dvigubai didesnis už atominį skičių.
sera.gifMolekulėMažiausia elemento arba junginio dalelė, galinti egzistuoti savarankiškai ir dar turinti to junginio savybes.
NeutronasDalelė esanti branduolyje. Jos santykinė atominė masė lygi 1. Šia dalelė neturi krūvio.
OrbitalėErdvė, kurioje gali būti vienas arba du elektronai.
ProtonasDalelė esanti branduolyje. Jos santykinė atominė masė lygi 1 , o teigiamasis ekstros krūvis dydžiu lygus elektrono krūviui, bet priešingo ženklo.
rez.gifErnestas Rezerfordas (Lord Ernest Rutherford) (1871-1937)Šis mokslininkas 1909 metais atrado protoną.
tom.gifDžozefas Tomsonas (Sir Joseph John Thomson) (1856-1940)Šis mokslininas 1897 metais atrado elektroną.