TEMA 4: "Atomų matavimai"

  
Įrašyk visus praleistus žodžius ir paspausk „Tikrinti“, pamatysi darbo įvertinimą. Norėdamas pasinaudoti pagalba, turi paspausti mygtuką „Užuomina“, arba paspausti mygtuką "[?]" - pamatysi užuominą. Bet nepamiršk: kiekvieną karta pasinaudojus pagalba tavo darbo įvertinimas sumažėja.
   atominį      atominių      dvyliktosios      elektronų      kiekiai      mažesnius      masės      masę      negalima      neutronų      priemaišomis      santykine atomine      skirtingos      tris      vidutinės   
Atomo branduolyje esančių protonų skaičius vadinamas skaičiumi. Jis rodo, kuriam elementui atomas priklauso. Bendras atomo branduolyje esančių protonų ir neutronų skaičius vadinamas mase, arba masės skaičiumi. Chemikai atomo masę ir atomo skaičių rašo cheminio simbolio priekyje. Atskiro elemento atomo pasverti , bet masę galima palyginti su kito, standartinio atomo mase. Standartu laikoma vienos anglies-12 masė. Šis vienetas vadinamas santykine atomine mase ir žymimas Ar. Ar skaičius beveik tiksliai lygus skaičiui. Tačiau Ar yra elemento atomo masės matas. Ją apskaičiuojant įvertinami visų elemento izotopų . Izotopai - to paties elemento atomai, kuriose yra skirtingas skaičius. Visi to paties elemento izotopai turi tokį pat skaičių, bet skirtingą . Pavyzdžiui, vandenilis turi izotopus. Fizikinės elementų izotopų savybės , bet cheminės savybės dėl tokio pat skaičius vienodas. Tipiškas elemento bandinys turi vieną bendrą izotopą ir procentinius kitų izotopų santykius. Tipiškas vandenilio bandinys turi 99,9% H-1, H-2 - mažiau kaip 0,1% ir H-3 labai mažai. Maži izotopų kiekiai vadinami izotopų .

ma.JPG