TEMA 4: "Atomų matavimai"

mad_scientist_head_thinking_md_wht.gifAtliekant užduotį, ekrane iš pradžių pasirodo kortelė, kurioje parašytas vieno iš užduoties lauko tekstas, po mygtuko « => » (Tęsti) paspaudimo, atsiranda dvi teisingo varianto kortelės. Mygtuko « => » (Tęsti) pagalba atliekamas perėjimas prie sekančių atitikmenų porų. Korteles su išmoktais atitikmenimis sąraše galima panaikinti mygtuko «Šalinti» pagalba.
amv.gifAtominis masės vienetas (a.m.v. arba u)Specialus vienetas vartojamas atomo masei matuoti. Jis lygus 1/12 anglies izotopo C-12 masės.
na.gifAvogadro skaičius (konstanta)Vieno molio medžiagos masė.
cl.gifIzotopų santykisKiekvieno izotopo atomų skaičiaus santykis elemento pavyzdyje. Remiantis santykinėmis izotopų masėmis ir žinant izotopų santykį, apskaičiuojamos elementų santykinės atominės masės.
MolisSI vienetas, vartojamas medžiagos kiekiui matuoti. Viename molyje yra tiek dalelių, kiek atomų yra 12 gramų anglies-12 izotopo.
mol.gifMolinė masėVieno molio medžiagos masė. Ji lygi junginio santykinei atominei arba molekulinei masei, išreikštai gramais.
Molinis tūtisBet kokio junginio vieno molio tūris, išreikštas litrais arba kubiniais decimetrais.
a.GIFSantykinė atominė masėVieno atomo vidutinė masė, padalyta iš vienos dvyliktosios anglies-12 izotopo masės.
mr.gifSantykinė molekulinė masėElemento arba junginio molekulinė masė, gauta padalijus iš vienos dvyliktosios anglies-12 izotopo masės. Ji yra atomų, sudarančių molekulę, santykinių atominių masių suma.