lightning5.gifTEMA: "Elektra"lightning5.gif

Elektros energija gaminama elektrinėse. Nurodykite, kurioje vietovėje kokia elektrinė veikia?