pav2.PNG

Įmink mįslę: „Vaško kumelaitė, linų uodegaitė“. Sudėliok raides ir sužinosi, koks šviesos šaltinis yra šios mįslės įminimas.


Pelės pagalba sudėliokite raides eilės tvarka.