TEMA: Kietoji, skystoji ir dujinė medžiagų agregatinė būsena.

Kryžiažodis

lady_news_anchor_md_wht.gifIšsprendęs kryžiažodį paspausk mygtuką „Tikrinti“. Jeigu spręsti sekasi sunkiai, paspausk pagalbos mygtuką „Užuomina“ – pasirodys teisingo atsakymo raidė. Gali paspausti žodžio numerį – pamatysi užuominą.
       1      2   
3              
            
  4            
            
  5            
            
      6     7     
            
            
            
 8      9         
            
   10           
            
            
            
            
            
            

Horizontaliai:

3. Medžiagos dujinės būsenos virtimas skystą
4. Medžiagos skystosios būsenos kitimas į dujas, esant virimo temperatūrai.
5. Medžiaga, kurią galima pamatyti, ji gali tekėti ir keisti savo formą.
6. Vienintelė medžiaga Žemėje, būnanti 3 agregatinių būsenų
8. Medžiagos skystosios būsenos virtimas kieta
10. Kietos būsenos vanduo

Vertikaliai:

1. Medžiagos virsmas į dujas
2. Dujinės būsenos vanduo
3. Medžiaga, kurią galima matyti, paimti, pačiupinėti, bet negalima suslėgti.
7. Besisklaidančios erdvėje medžiagos, kurios dažniausiai yra nematomos, jų negalima paliesti, bet galima lengvai suslėgti
9. Kietosios medžiagos pavertimas skystąja keliant temperatūrą.