TEMA: Kietoji, skystoji ir dujinė medžiagų agregatinė būsena.

Atitikmenų porų išdėliojimas

Raskite atitikmenų poras