TEMA: Kietoji, skystoji ir dujinė medžiagų agregatinė būsena.

Žodynėlis

016.gifAtliekant užduotį, ekrane iš pradžių pasirodo kortelė, kurioje parašytas vieno iš užduoties lauko tekstas, po mygtuko « => » (Tęsti) paspaudimo, atsiranda dvi teisingo varianto kortelės. Mygtuko « => » (Tęsti) pagalba atliekamas perėjimas prie sekančių atitikmenų porų. Korteles su išmoktais atitikmenimis sąraše galima panaikinti mygtuko «Šalinti» pagalba.
5.gif

Kondensacija
Medžiagos dujinės būsenos virtimas skystą
2A.gif

Dujos
Besisklaidančios erdvėje medžiagos, kurios dažniausiai yra nematomos, jų negalima paliesti, bet galima lengvai suslėgti. Tarp dalelių yra labai dideli atstumai, jos nuolat juda visomis kryptimis labai greitai.
6.gif

Garavimas
Medžiagos virsmas į dujas
7.gif

Virimas
Medžiagos skystosios būsenos kitimas į dujas, esant virimo temperatūrai.
3A.gif

Kieta
Medžiaga, kurią galima matyti, paimti, pačiupinėti, bet negalima suslėgti.Dalelės išsidėsčiusios labai arti viena kitos. Jos visą laiką virpa, bet negali laisvai judėti.
1A.gif

Skistys
Medžiaga, kurią galima pamatyti, ji gali tekėti ir keisti savo formą. Dalelės yra arti viena kitos, bet jos gali laisvai judėti visomis kryptimis
3.gif

Lydymasis

Kietosios medžiagos pavertimas skystąja keliant temperatūrą.
8.gif

Užšalimas
Medžiagos skystosios būsenos virtimas kieta