TEMA: "Oras"

Įrašyk visus praleistus žodžius ir paspausk „Tikrinti“, pamatysi darbo įvertinimą.
Oro negalima kaip akmens ar vandens. Taip yra dėl to, kad , iš kurių oras susidaręs, yra tokios , tokios lengvos ir tokios lengvai iš vienos vietos į kitą , kad mes tarp jų galime gyventi jų. Jei mes iš skardinės išpilsime gėrimą, tai pamatysime, jog skardinė yra ; bet tai neteisybė, nes gėrimo vietą užėmė ir skardinė yra oro. Jog skardinė nėra , galima įsitikinti panardinus skardinę skylute į vandenį - pribėgs tik truputį vandens. Kas gi neleidžia vandeniui pripildyti visą skardinę? Tai , kuris ten įėjo pirmiau; jisai nuo vandens spaudimo tik nežymiai pamažino savo , bet visiškai vandeniui vietos neužleido.d029.gif