Grafikas... Žodynas...
 3-iasis leidimas
 
 
 
 


"Interaktyvioji Periodinė lentelė!" suteikia Jums platesnę informaciją apie elementus, jų chemines savybes, struktūrą ir atradimo istoriją
 
 
periodinės lentelės navigatorius Ar Cl S Si Al Kr Br Se As Ge Ga Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K Xe I Te Sb Sn In Cd Ag Pd Rh Ru Tc Mo Nb Zr Y Sr Rb Rn At Po Bi Pb Tl Hg Au Pt Ir Os Re W Ta Hf Ba Cs Ra Fr Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Pm Nd Pr Ce La Lr No Md Fm Es Cf Bk Cm Am Pu Np U Pa Th Ac Li

 

Autoriai:
Alton J. Banks, Evan M. Davis, Jon L. Holmes, Jerrold J. Jacobsen, John C. Kotz, John W. Moore,
Paul F. Schatz, William R. Robinson, Jaclyn Tweedale, and Susan Young