(c

 
 
 

)

 
 

Reakcijų negrįžtamumo požymiai

 
   
Cheminė reakcija Pavyzdys


 Vykstant cheminiai reakcijai išsiskiria didelis šilumos kiekis
 

2Mg (k) + O2 (d) 2MgO (k) + Q


 Bet vienas reakcijos produktas iškrinta į nuosėdas arba išsiskiria dujų pavidalu
 


CaCl2 (aq) + Na2SO3 (aq)
CaSO3 (k.) + 2NaCl (aq)

CaSO3 (k) CaO (k) + CO2 (d)
 

 
 Reakcijos metu susidaro mažai disoci-juojančios medžiagos
 

(CH3COO)NH4 (aq) +  H2O (s) CH3COOH (aq) + NH4OH (aq)

HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq)  +   H2O (s)