(c

 

 
 

)

     
 

Masės tvermės dėsnis

 
     
    
 M. Lomonosovas      A. Lavuazjė
      1748                  1789
   
      
     Cheminės reakcijos produktų masė yra lygi reagavusių medžiagų masei