(c

 

 
 

)

     
 

Klaipeirono  (Clapeyron)  ir  Mendelejevo  lygtis  (idealiosioms  dujoms)

 
     
      
 B. Klaipeironas     D. Mendelejevas
                         1874
   
 

                                  PV = nRT

 
     
  P - slėgis, V - tūris, n - dujų kiekis (mol), T - temperatūra (K), R - universalioji  
  (molinė) dujų konstanta ( R = 8,314 J/mol K )