(c

 

 
 

)

     
 

Ekvivalentų dėsnis

 
     
 


Dž. Daltonas
1803

   
     
            Medžiagos reaguoja viena su kita kiekiais, proporcingais jų cheminiams ekvivalentams