(c

 

 
 

)

     
 

Kartotinių santykių dėsnis

 
     
 


Dž. Daltonas
1803

   
     
       Jei du elementai vienas su kitu sudaro kelis junginius, tai bet kurio iš elementų masių dalys sutinka      
       kaip nedideli sveikieji skaičiai