(c

 

 
 

)

     
 

Avogadro dėsnio išdavos

 
     
 


A. Avogadro

   
     
     1.  Vienodi įvairių dujų kiekiai vienodomis sąlygomis užima tokį patį tūrį  
     2.  Normaliomis sąlygomis (n. s.) (T = 273,15 K, P = 1,01 105 Pa arba t = 0 ºC; P = 1 atm) bet kurių   
       dujų  1 molis  užima tūrį, lygų apytiksliai  22,4 l