(c

 
 
 

)

   

Pagrindinės elektrochemijos sąvokos ir dėsniai

 
Teorijos teiginiai Pavyzdys

Galvaninis elementas
(cheminis elektros srovės šaltinis)
 


Įrenginys, kuriame oksidacijos -redukcijos reakcijų cheminė energija virsta elektros energija. Susideda iš dviejų skirtingų metalų, tarp kurių yra elektrolitas


Standartinis elektrodo potencialas

Dydis, rodantis gebėjimą redukuotis:
Xn++ ne- ―> X0.
Dalinės reakcijos 2H+ + 2e- ―> H20 standartinis elektrodo potencialas laikomas lygus 0
 -
Metalų elektrocheminė įtampų eilė (metalų aktyvumo eilė)
Metalų eilė, kurioje jie išdėstyti standartinio elektrodo potencialo algebrinių verčių didėjimo seka:
Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au
 

Elektrolizė

 
Oksidacijos -redukcijos reakcijų, kuriose vyksta ant elektrodų elektrolitų tirpaluose ar lydaluose leidžiant per juos elektros srovę visuma

Faradėjaus (Faraday) konstanta
 
Vieno molio elektronų krūvis

Pirmasis Faradėjaus dėsnis
 
Junginio, susidariusio ant elektrodų, masė tiesiog proporcinga pro tirpalą pratekėjusios srovės kiekiui
Antrasis Faradėjaus dėsnis
Elektros krūvis, pratekėjęs pro elektrolitą, išskiria medžiagos kiekį, proporcingą jos cheminiam ekvivalentui
 

Pirmojo ir antrojo Faradėjaus dėsnių suminė formulė
 

čia m - junginio, išsiskyrusio ant elektrodo. masė, M - medžiagos molinė masė, n - elektronų, dalyvaujančių elektrodiniame procese, skaičius, F - Faradėjaus konstanta, I - srovės stipris, t - elektrolizės laikas