(c

 
 
 

)

 
 

Halogenai ir jų junginiai

 
 


  Halogenai
  Vandenilio halogenidai
  Deguoninės rūgštys
 


   Halogenai X2 (X - F, Cl, Br, I)  

 
Gavimas

  1) 2HF(aq) ―> H2(d) + F2(d) (KHF2 elektrolizė)

  2) MnO2(k) + 4HCl(aq) ―> MnCl2(aq) + Cl2(d) + 2H2O(s)

  3) 2KMnO4(k)+ 16HCl(aq) ―> 2MnCl2(aq) + 5Cl2(d) + 2KCl(aq) + 8H2O(s)

  4) Cl2(d) + 2HBr(aq) ―> Br2(d) + 2HCl(aq)

  5) MnO2(k) + 4HBr(aq) ―> MnBr2(aq) + Br2(s) + 2H2O(s)

  6) MnO2(k) + 2KI(aq) + 2H2SO4(aq) ―> I2(k) + K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + 2H2O(s)

   Cheminės savybės

  1) 2F2(d) + 2H2O(s) ―> 4HF(aq) + O2(d)

  2) Cl2(d) + H2O(s) <―> HCl(aq) + HClO(aq)

  3) 2Cl2(d) + H2O(s) ―> 4HCl(aq) + O2(d) (šviesoje)

  4) Cl2(d) + 2KOH(aq) ―> KCl(aq) + KClO(aq) + H2O(s)

  5) 3Cl2(d) + 6KOH(aq) ―> KCl(aq) + KClO3(aq) + 3H2O(s) (kaitinant)

  6) H2(d) + X2(d) ―> 2HX(d)

  7) Me(k) + n/2X2(d) ―> MeXn(k) (Me - metalas, X - halogenas, n - metalo valentingumas)

  8) 2Na(k) + Cl2(d) ―> 2NaCl(k)

  9)
2Fe(k) + 3Cl2(d) ―> 2FeCl3(k)

  10) 2Al(k) + 3I2(d) ―> 2AlCl3(k)

  11) 2P(k) + 3Cl2(d) ―> 2PCl3(k)

  12) 2P(k) + 5Br2(s) ―> 2PBr5(k)

  13) Br2(s) + H2S(aq) ―> S(k) + 2HBr(aq)

  14) Br2(s) + 2HI(aq) ―> I2(k) + 2HBr(aq)

  15) I2(s) + H2S(aq) ―> S(k) + 2HI(aq)

  16) I2(s) + SO2(d) + 2H2O(s) ―> H2SO4(aq) + 2HI(aq)                                                                                                                                                   


  Vandenilio halogenidai MeHn (n - metalo valentingumas)

  Gavimas

  1) CaF2(k) + H2SO4(konc.) ―> CaSO4(aq) + 2HF(aq) (kaitinant)

  2) NaCl(aq) + H2SO4(konc.) ―> NaHSO4(aq) + 2HCl(d) (kaitinant)

  3) PBr3(k) + 3H2O(s) ―> H3PO3(aq) + 3HBr(d)

  4) 2P(k) + 3I2(k) + 6H2O(s) ―> 2H3PO3(aq) + 6HI(d)

  Cheminės savybės

  1) SiO2(k) + 4HF(aq) ―> SiF4(d) + 2H2O(s)

  2) Fe(k) + 2HX(aq) ―> FeX2(k) + H2(d)

  3) HX(aq) + KOH(aq) ―> KX(aq) + H2O(s)

  4) HX(aq) + AgNO3(aq) ―> AgX(k) + HNO3(aq) (išskyrus HF)

  5) 2HBr(aq) + Cl2(d) ―> 2HCl(d) + Br2(s)

  6) 2HBr(aq) + H2SO4(konc.) ―> Br2(s) + SO2(d) + 2H2O(s)

  7) 2HI(aq) + Br2(s) ―> 2HCl(aq) + I2(k)

  8) 8HI(aq) + H2SO4(konc.) ―> 4I2(k) + H2S(aq) + 4H2O(s)
                                                                  


  Deguoninės rūgštys HXO4 (n = 1 - 4)
                         

  Gavimas

  1) Cl2(d) + H2O(s) <―> HCl(aq) + HClO(aq)

  2) Ba(ClO3)2(aq) + H2SO4(aq) ―> BaSO4(k) + 2HClO3(aq)

  3) I2(k) + 5Cl2(d) + 6H2O(s) ―> 2HIO3(aq) + 10HCl(aq)

  4) KClO4(aq) + H2SO4(aq) ―> KHSO4(aq) + HClO4(aq)

  Cheminės savybės

)1) HClOn(aq) + KOH(aq) ―> KClOn(aq) + H2O(s)

  2) HClO(aq) <―> 2HCl(aq) + O2(d) (šviesoje)

  3) 2HI(aq) + HClO(aq) ―> I2(k) + HCl(aq) + H2O(s)

  4) 6P(k) + 5HClO3(aq) ―> 3P2O5(k) + 5HCl(aq)