(c

 
 
 

)

 
 

Rūgščių nomenklatūra

 
     
 
Rūgštis Pavadinimo sudarymo taisyklės Pavyzdžiai


  Bedeguonė rūgštis


Pavadinimas sudaromas iš žodžio "vandenilio", anijono pavadinimo su priesaga
-idas kilmininko links-nio ir žodžio "rūgštis"
 

H2S - vandenilio sulfido rūgštis
HCl - vandenilio chlorido rūgštis (druskos rūgštis)

 Deguoninė rūgštis; elementas, nuo kurio priklauso rūgšties pavadinimas, yra auk-ščiausio oksidacijos laipsnio

Pavadinimas sudaromas iš anijono pavadinimo su priesaga -atas kil-mininko linksnio; VII grupės ele-mentams dar pridedamas priešdė-lis per-

  +5
HNO-
nitrato (azoto) rūgštis
 
  +4
 
H2SiO3 -
silikato rūgštis
  
+7
 
HClO-
perchlorato rūgštis
Deguoninė rūgštis; elementas, nuo kurio priklauso rūgšties pavadinimas, yra že-mesnio oksidacijos laipsnio negu grupės numeris Pavadinimas sudaromas iš anijono pavadinimo su priesaga -itas arba -atas (VII grupės elementas) kilmininko linksnio ir priešdėlio hipo- (žemiausio oksidacijos laipsnio elementams)      +5
 
HClO-
chlorato rūgštis
     +3
 
HClO-
chlorito rūgštis
     +1
 
HClO  -
hipochlorito rūgštis

 

 Elementas, turintis tą patį oksidacijos laipsnį, sudaro keletą deguoninių rūgščių Prieš mažesnį deguonies atomų skaičių turinčios rūgšties pavadinimą pridedamas priešdėlis meta-, prieš didesnį orto- H2SiO3 - metasilikato rūgštis

H4SiO4 - ortosilikato rūgštis