(c

 
 
 
 

)

     
 

Pagrindinės chemijos dėsniai

 
     
  Masės tvermės dėsnis  
  Periodinis dėsnis  
  Sudėties pastovumo dėsnis  
  Ekvivalentų dėsnis  
  Kartotinių santykių dėsnis  
  Pastovių tūrių santykių dėsnis  
  Avogadro dėsnis  
  Avogadro dėsnio išdavos  
  Bendrasis dujų dėsnis  
  Klaipeirono (Clapeyron) ir Mendelejevo lygtis (idealiosioms dujoms)