(c

 
 

)

     
 

Žinynas

 
     
  Turinys  
     
  Pagrindinės chemijos sąvokos ir dėsniai  
  Pagrindinės chemijos sąvokos  
  Pagrindinės chemijos dėsniai  
     
  Pagrindinės neorganinių junginių klasės  
  Neorganinių junginių klasifikacija  
  Oksidai  
  Oksidų klasifikacija  
  Oksidų gavimas  
  Vandenilio peroksido gavimas  
  Vandenilio peroksido cheminės savybės  
  Rūgščių ir bazių teorijos  
  Rūgščių ir bazių teorijos  
  Rūgščių klasifikacija 1  
 
Rūgščių klasifikacija 2  
 
  Rūgščių gavimo būdai  
  Rūgščių savybės  
  Rūgščių nomenklatūra  
  Bazių klasifikacija  
  Bazių gavimo būdai  
  Bazių savybės  
  Druskos  
  Druskų klasifikacija 1  
  Druskų klasifikacija 2  
  Druskų gavimas  
  Druskų savybės  
  Kai kurių rūgščių ir druskų nomenklatūra  
  Neorganinių junginių klasių tarpusavio ryšys  
     
  Cheminės reakcijos  
  Cheminių reakcijų klasifikacija  
  Cheminių reakcijų skirstymas pagal pradinių medžiagų ir reakcijos produktų skaičių ir sudėtį  
  Cheminių reakcijų skirstymas pagal šiluminį efektą  
  Cheminių reakcijų skirstymas pagal grįžtamumą  
  Reakcijų negrįžtamumo požymiai  
  Cheminių reakcijų skirstymas pagal oksidacijos laipsnio kitimą  
  Oksidacijos - redukcijos reakcijos  
     
  Termochemija  
  Pagrindinės termochemijos sąvokos ir dėsniai  
     
  Cheminės kinetika  
  Pagrindinės cheminės kinetikos sąvokos  
  Pagrindinės cheminės kinetikos dėsningumai  
     
  Molekulių struktūra ir cheminis ryšys  
  Cheminio ryšio tipai  
  Atomų savybės ir cheminiai ryšiai  
  Oksidacijos laipsnio nustatymas  
  Cheminio ryšio tipai  
  Cheminio ryšio skirstymas pagal jo savybes  
  Kovalentinio ryšio susidarymas  
  Kovalentinio ryšio tipai  
  Atomų orbitalių hibridizacija  
  Elektroniniai efektai  
     
  Tirpalai. Elektrochemija  
  Tirpalai ir tirpumas  
  Tirpalų klasifikacija  
  Pagrindinės tirpalų sąvokos  
  Tirpumas ir kristalizacija  
  Dispersinės sistemos  
  Dispersinių sistemų pavyzdžiai  
  Elektrolitinė disociacija  
  Pagrindinės elektrolitinės disociacijos sąvokos  
  Arenijaus elektrolitinės disociacijos teorija  
  Elektrolitinės disociacijos kiekybinės charakteristikos  
  Priklausomybė tarp pusiausviros vandenilio jonų koncentracijos ir pH  
  Veiksniai, nuo kurių priklauso disociacijos laipsnis  
  Elektrochemijos pagrindai  
  Pagrindinė elektrochemijos sąvokos ir dėsniai  
     
  Organinės chemijos pradmenys  
  Organinių junginių funkcinės grupės  
  Organinių junginių klasifikacija  
     
  Papildomi duomenys  
  Tradiciniai kai kurių medžiagų pavadinimai  
  Vidutinis vandenilio ryšio ilgis  
  Dviatomių molekulių ryšio energija (25º C)  
  Pagrindinės fizikinės konstantos  
  Kai kurios įdomios reakcijos  
     
  Laboratorinių darbų pradmenys  
  Indai  
  Laboratoriniai darbai su dujomis  
  Kai kurie laboratorinių darbų ypatumai  
  Laboratoriniai šešerių dujų gavimo būdai  
     
  Teorinė chemija  
  Pagrindinės chemijos sąvokos  
  Dujų dėsniai  
  Atomo sandara  
     
  Fizikinės chemijos pradmenys  
  Cheminių reakcijų energija  
  Cheminių reakcijų greitis  
  Cheminė pusiausvyra  
     
  Tirpalai. Elektrocheminė disociacija  
  Tirpalai. Elektrocheminė disociacija  
  Oksidacijos - redukcijos reakcijos  
     
  Neorganinė chemija  
  Vandenilis ir jo junginiai  
  Halogenai ir jų junginiai  
  Dieguonis ir jo junginiai  
  Siera ir jos junginiai  
  Azotas ir jo junginiai  
  Fosforas ir jo junginiai  
  Anglis ir jos junginiai  
  Silicis ir jo junginiai  
  IA grupė.  Šarminiai metalai ir jų junginiai  
  IIA grupė.  Šarminių žemių metalai ir jų junginiai  
  Aliuminis ir jo junginiai  
  Pereinamieji elementai ir jų savybės  
     
  Organinė chemija  
  Sotieji angliavandeniliai  
  Nesotieji angliavandeniliai, turintys dvigubųjų ryšių  
  Nesotieji angliavandeniliai, turintys trigubųjų ryšių  
  Aromatiniai angliavandeniliai (arenai)  
  Hidroksijunginiai  
  Karboniliniai junginiai  
  Karboksirūgštys ir jų dariniai  
  Angliavandeniliai  
  Aminai. Aminorūgštys  
  Azoto turintys heterocikliniai junginiai  
     

Copyright 2007 -2014  Tatjana Radzevičienė