(c

 
 
 

)

     
 

Bazių gavimo būdai

 
     
 
Gavimo būdas Pavyzdys Pastabos


  Metalų arba jų oksidų reakcija su vandenių


2Na (aq) + 2H2O (s) 2NaOH (aq) + H2 (d)
K2O (k) + H2O (s) 2KOH (aq)
 

Taip galima gauti tik šarmus
  Šarmų reakcija su vandeniniais druskų tirpalais FeSO (aq) + 2NaOH (aq) Fe(OH)2 (k.)  + Na2SO4 (aq) Taip galima gauti tik netirpias bazes
  Druskų tirpalų elektrolizė 2KCl (aq) + 2H2O (s) 2KOH (aq) + H2 (d.) + Cl 2(d) KOH ir NaOH pramoninis gavimo būdas