(c

 
 
 
 

)

     
 

Pagrindinės chemijos sąvokos

 
     
  A  
  Alotropija  
  Atomas  
  Avogadro (konstanta) skaičius  
     
  C  
  Cheminis elementas  
  Cheminis junginys  
     
  M  
  Medžiagos masės dalis mišinyje  
  Medžiagos molinė dalis mišinyje  
  Medžiagos tūrinė dalis  
  Molekulė  
  Molis  
     
  S  
  Santykinė atominė masė  
  Santykinė molekulinė masė  
  Santykinis tankis  
     
  V  
  Valentingumas  
     

Copyright 2007 Tatjana Radzevičienė