(c

 
 
 
 

)

     
 

Oksidų klasifikacija

 
     
 

*

Oksidai Oksido apibrėžimas Pavyzdžiai Būdingos reakcijos

Normalieji

  Oksidai, kuriuose cheminis ryšys jungia deguonies ir kurio nors kito elemento
atomus

  MgO ,  SO3 ,  SiO2

   Reaguoja su vandeniu:
       
MgO (k.) + H2O (s.) Mg (OH)2 (aq)
          SO
(s.) + H2O (s.) H2SO4 (aq)
  
Reaguoja su bazėmis ir baziniais oksidais:
    SO3 (s.) + 2KOH (aq) K2SO(aq) + H2O (s.)

    Reaguoja su rūgštimis ir rūgštiniais oksidais:
         MgO (k.) + CO2 (d.)  Mg CO3 (aq)
 Peroksidai   Oksidai, kuriuose cheminis ryšys jungia du deguonies atomus

   Na2O , H2O2

  Žr. vandenilio peroksido cheminės savybės

 Mišrieji

  Oksidų, kuriuos sudaro tie patys tik skirtingo oksidacijos laipsnio elementai,
mišinys   
Pb3O4 = 2PbO PbO2
Fe3O4 = FeO Fe2O3
  Jų savybės tokios pat, kaip ir juos sudarančių oksidų
Rūgštiniai
oksidai arba
anhidridai
  Oksidai, kurie reaguoja su vandeniu sudarydami rūgštis, su bazėmis ir baziniais oksidais - druskas SO3 , SO2 , Mn2O7

  Reaguoja su vandeniu:
       
SO2 (d.) + H2O (s.) H2SO3 (aq)
  
Reaguoja su bazėmis ir baziniais oksidais:
   Mn2O7 (k.) + 2KOH (aq) 2KMnO(aq) + H2O (s.)

Baziniai     Oksidai, kurie reaguoja su vandeniu sudarydami bazes,
su
rūgštimis ir rūgštiniais oksidais - druskas
CaO , Na2O    Reaguoja su vandeniu:
       
CaO (k.) + H2O (s.)  Ca(OH)2 (aq)
  
Reaguoja su rūgštimis ir rūgštiniais oksidais:
   Na2O (k.) + CO2 (d.)  Na2 CO3 (aq)
Amfoteriniai     Oksidai, kurie  priklausomai nuo sąlygų gali turėti rūgštinių ar bazinių oksidų savybių ZnO , Al2O3   Reaguoja su rūgštimis:
 
   ZnO (k.) + 2HCl (aq) ZnCl2 (aq) + H2O (s.)
  Reaguoja su šarmais:
ZnO (k.) + 2NaOH (aq) + H2O (s.) Na2[Zn(OH)4(aq)
Nesudarantys
druskų
(indiferentiniai)
   Oksidai, kurie nerea-guoja nei su rūgštimis, nei su bazėmis ir nesudaro druskų CO , NO, N2O