(c

 
 
 

)

 
 

Druskų gavimas

 
     
 
Cheminė reakcija Pavyzdys


 Rūgščių ir bazių reakcija
 

HCl (aq) + KOH (aq) KCl (aq) + H2O (s.)


 Rūgščių reakcija su baziniais oksidais
 

H2SO4 (aq) + CuO (k.) CuSO4 (aq) + H2O (s.)

 
 Šarmų reakcija su rūgštiniais oksidais
 

2NaOH (aq) + SiO2 (k.) Na2 SiO3 (aq) + H2O (s.)

 
 Rūgštinių ir šarminių oksidų reakcija
 

CO2 (d.) + Na2O (s.) Na2CO3(aq)

 Šarmų reakcija su druskomis

 
3KOH (aq) + FeCl3 (aq) 3KCl (aq) + Fe(OH)3 (k.)
 

 
 Rūgščių reakcija su druskomis
 

2HCl (aq) + Na2CO3(aq) 2NaCl (aq) + CO2 (d.) + H2O (s.)

 
 Dviejų druskų reakcija
 


Na2
SO4 (aq) + BaCl2 (aq) BaSO4 (k.) + 2NaCl (aq)
 


Skirtingų vieninių medžiagų reakcija
 

2K (aq) + Cl2 (d.) 2KCl (aq)

 
Metalų reakcija su rūgštimis
 

2Al (aq) + 6HCl (aq) 2AlCl3 (aq) + 3H2 (d.)

 
Metalų reakcija su druskomis
 

Fe (k.) + CuSO4 (aq) FeSO4 (aq) + Cu (k.)

 
Kai kurių deguonies turinčių druskų terminio skilimo reakcija
 

2NaNO3(aq) 2NaNO2(aq) + O2 (d.)