(c

 
 
 

)

 
 

Dispersinių sistemų pavyzdžiai

 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas

Dispersinė sistema

Sistema, kurios komponentai vienodai pasklidę vienas kitame
 
Dispersinė fazė
Dispersinės medžiagos dalelės, tolygiai pasklidusios vienalytėje terpėje
 

Dispersinė terpė
 

Vienalytė medžiaga, kurioje pasklidusi dispersinė fazė
 

Suspensija

Dispersinė sistema, kurios dispersinė fazė yra kietoji medžiaga, o dispersinė terpė - skystis, be to, kietoji medžiaga netirpsta šiame skystyje
 

Emulsija

Dispersinė sistema, kurios dispersinė fazė ir dispersinė terpė yra nemaišūs skysčiai
 

Koloidinis tirpalas

Nevienalytė sistema, susidedanti iš dviejų labai didelio paviršiaus fazių. Koloidinių dalelių dydis mažesnis negu dispersinė fazės suspensijose, bet didesnis negu tikruosiuose tirpaluose
 
Tindalio (Tyndall) reiškinys
Koloidinių tirpalų gebėjimas sklaidyti šviesą. Tuo koloidiniai tirpalai skiriasi nuo tikrųjų tirpalų