(c

 
 
 

)

     
 

Bazių savybės

 
     
 
Cheminė reakcija Pavyzdžiai


  Poveikis indikatoriams

 Indikatorius

Neutralus tirpalas

Bazinis tirpalas

 Lakmusas

 

 

 Metiloranžinis

 

 

 Fenolftaleinas

 

 

 Reakcija su rūgštimis (neutralizacijos reakcija) 

KOH (aq) + HCl (aq) → KCl (aq)  + H2 O(s)
Fe(OH)2 (aq) + 2HCl (aq)
FeCl2 (aq)  + 2H2O (s)

 Reakcija su rūgštiniais oksidais

2NaOH (aq) + CO2 (d) Na2 CO3 (aq) + H2O (s)

 Reakcija su druskų tirpalais

2KOH (aq) + CuSO4 (aq) Cu(OH)2 (k) + K2 SO4 (aq)

 Atsparumas kaitrai

 
Šarmai atsparūs; dauguma bazių (hidroksidų) skyla:

Cu(OH)2 (k.) CuO (k.) + H2O (s.)