(c

 
 
 

)

 
 
 

Druskų klasifikacija

 
     
 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas Pavyzdžiai
Normaliosios druskos Junginys, gaunamas visus judriuosius rūgšties protonus (H+) pakeitus metalų jonais

BaSO4 , CaCO3

Rūgščiosios druskos Junginiai, gaunami ne visus vandenilio atomus pakeitus metalo jonais NaHCO3 , Mg(HSO4)2
Bazinės druskos Druskos, kurių sudėtyje be metalo jonų ir rūgšties lieka-nos yra hidroksilo jonų Al(OH)2Cl, Ca(OH)2CO3
Dvigubosios druskos Druskos, kuriose daugiaprotonės rūgšties vandenilio atomai pakeisti skirtingais metalais KNaSO4
Mišriosios druskos Druskos, kuriose yra kelių rūšių katijonų ar anijonų CaClBr
Kompleksinės druskos Druskos, turinčios kompleksinių jonų [Ag(NH3)2]Cl; K4[Fe(CN)6]