(c

 
 
 

)

 
 
 

Oksidacijos laipsnio nustatymas

 

 
Taisyklė Pavyzdžiai


 Elemento oksidacijos laipsnis vieninėje medžiagoje lygus nuliui
 

       0     0
         S8 ;  O2


                                                                                               +2    +3
Didžiausias teigiamas oksidacijos laipsnis lygus grupės numeriui
(išskirus Cu; Au)
    

 

      +3 -1

      AlCl(Al : III grupė);

      +1+7-2
      KMnO7 (Mn : VII grupė)
 

Mažiausias oksidacijos laipsnis lygus skaičiui, gautam iš grupės numerio atėmus aštuonis
      +1 -1

      NaCl  (Cl : VII grupė);

      +1  -2
      Na2S (S: VI grupė)
 


Oksidacijos laipsnių suma molekulėje (jone) lygi 0 (jono krūviui)
 

 +6 -2
[CrO4 ]2-  (-2 4 + 6 = 2);

+4-2-1
 SOCl2 (4 - 2 - 1 2 = 0)