(c

 
 
 

)

     
 

Pagrindinės fizikinės konstantos

 
     
  Fizikinis dydis,
žymėjimas
Dydžio vertė Fizikinis dydis,
žymėjimas
Dydžio vertė

Absoliutusis nulis
 
- 273,15 C Neutrono rimties masė, mn 1,675 10-27 kg

Avogadro konstanta
NA
 
6,022045 1023 mol-1 Protono rimties masė, mp 1,673 10-27 kg

Normalusis slėgis
 
101 325 Pa Elektrono rimties masė, me 9,110 10-31 kg

Bolcmano (Boltzmann) konstanta k = R/NA
1,38032 10-23 J/K Idealiųjų dujų molio tūris n.s., V0 22,4138 l mol-1

Universalioji (molinė)dujų konstanta, R
 
8,3144 J/(mol K) Planko (Planc) konstanta, h 6,6252 10-34 J s

Elementarusis krūvis, e
 
1,60207 10-19 C Faradėjaus konstanta, F 96490 C mol-1

Alfa dalelių masė, mα
 
6,644 10-27 kg