(c

 
 
 

)

   
 

Priklausomybė tarp pusiasvirosois vandenilio jonų koncentracijos ir pH