(c

 
 
 

)

 
 

Cheminio ryšio skirstymas pagal jo savybes