(c

 
 
 

)

     
 

Aromatiniai angliavandeniliai (arenai)

 
     
  Benzenas
Toluenas
Orientavimo taisyklės pakaitų reakcijose
Kondensuotieji aromatiniai angliavandeniliai

 

  Benzenas C6H6

 
 

  Gavimas

 1) C6H14 ―> C6H6 + 4H2 (t, P, Cr2O3)

 2)

 
     cikloheksanas

 3) 3HC ≡ CH ―> C6H6 (C, 600C)

  Cheminės savybės

 1)

 

                               chlorbenzenas

 2)  

                              nitrobenzenas

 3)
 

                              alkilbenzenas

  4)

                                           izopropilbenzenas

 5)


                       cikloheksanas

  6)

                 heksachlorcikloheksanas (heksachloranas)
 


Toluenas C7H8 
Gavimas

 1) C7H16 ―> C6H5 ― CH3 + 4H2 (t, P, Cr2O3)

 2)

Cheminės savybės

1)

 

2)

3)

4)

                      Orientavimo taisyklės pakaitų reakcijose

 

Kondensuotieji aromatiniai angliavandeniliai