(c

 
 
 

)

 
 

Nesotieji  angliavandeniliai, turintys dvigubųjų ryšių

 
 


  Alkenai
  Alkadienai (dienai)
  


   Alkenai CnH2n
 
 
CH2 = CH2 - etenas (etilenas)   CH2 = CH ― CH3 - propenas (propilenas)

  CH2 = CH ― CH2 ― CH3 - 1-butenas (butilenas)  CH3 CH  = CH ― CH3 - 2-butenas

  CH2 = C ― CH3  - izobutenas (2-metilpropenas)
         
|
        
CH3
 
Nesočiųjų angliavandenilių radikalai

  CH2 = CH - vinilas     CH2 = CH ― CH2 - alilas
 
 
Gavimas

 1) CnH2n+1Br + KOH ―> CnH2n+ KBr + H2O (C2H5OH)

 2) CnH2n+1OH ―> CnH2n+ H2O (H2SO4)

 3) CH2Br ― CHBr ― CH3 + Mg ―> CH2 = CH ― CH3 + 2MgBr2

 4) CnH2n+2 ―> CnH2n + H2 (t, Cr2O3)

  Cheminės savybės

 1) CnH2n + HBr ―> CnH2n+1Br

 2)  CnH2n + H2O ―> CnH2n+1OH (H3PO4)

 3) CnH2n + Br2 ―> CnH2nBr2

 4)
CnH2n + [O] + H2O ―> CnH2n(OH)2

  5) CnH2n + H2 ―> CnH2n+2 (t, Ni)

  6) nCH2 = CH2 ―> (― CH2 ― CH2 ― )n  (H+)


  Alkadienai (dienai) CnH2n-2

   

      
 
1,3-butadienas     2-metil-1,3-butadienas (izoprenas)

  Dvigubųjų ryšių tipai

  C = C ― C ― C = C  - izoluoti dvigubieji ryšiai        C = C = C  - kumuliuoti dvigubieji ryšiai     

   C = C ― C = C - konjuguoti dvigubieji ryšiai

  Gavimas

  1) CH3 CH2 CH2 CH3 ―> CH2 = CH ― CH = CH2 + 2H2 (t, Cr2O3)

  2) 2C2H5OH
―> CH2 = CH ― CH = CH2 + H2 + H2O (t, ZnO, Al2O3)

  Cheminės savybės

1)

  

 2) nCH2 = CH ― CH = CH2―> (― CH2 CH = CH CH2―)n (H+)

 3) nCH2 = C(CH3) CH = CH2―> (― CH2 C(CH3) = CH CH2―)n (H+)