(c

 
 
 

)

     
 

Cheminių reakcijų skirstymas pagal šiluminį efektą

 
   

 

Cheminė reakcija Reakcijos apibrėžimas Pavyzdys

Endoterminė
 

Reakcija, kurios metu sugeriama šiluma
 

N2 (d) + O2 (d) 2NO (d) - 90,4 kJ

Egzoterminė
Reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma
H2 (d) + Cl2 (d)  2HCl (d) + 92,3  kJ