(c

 
 
 

)

 
 

Vandenilis ir jo junginiai

 
 


 Vandenilis H2
  Metalų hidridai
  Vanduo
  Vandenilio peroksidas
       


   Vandenilis H2     

 
Gavimas

  1) Zn(k)+ 2HCl(aq) ―> ZnCl2(aq) + H2(d)

  2) 2Al(k) + 2NaOH(aq) + 6H2O(s) ―> 2Na[Al(OH)4](aq) + 3H2(d)

  3) 2NaCl(aq)+ 2H2O(s) ―> H2(d) + Cl2(d) + 2NaOH(aq) (NaCl tirpalo elektrolizė)

  4) C(k) + H2O(s) ―> CO(d) + 3H2(d) (t = 1000 C)

   Cheminės savybės

  1) H2(d) + Cl2(d) ―> 2HCl(d)

  2) 2H2(d) + O2(d) ―> 2H2O(s)

  3) H2(d) + S(k) ―> H2S(d) (t C)

  4) 3H2(d) + N2(d) ―> 2NH3(d) (t, P, kat)

  5) H2(d) + 2Na(k) ―> 2NaH(d)

  6) CuO(k) + H2(d) ―> Cu(k) + H2O(s) (t C)                                                                                                                                                    


  Metalų hidridai MeHn (n - metalo valentingumas)

  Gavimas

  1) 2Na(k) + H2(d) ―> 2NaH(k)

  2) Ca(k) + H2(d) ―> CaH2(k)

  Cheminės savybės

  1) NaH(k) + H2O(s) ―> 2NaOH(aq) + H2(d)

  2) LiH(k) + HCl(aq) ―> LiCl(aq) + H2(d)
                                                                  


  Vanduo

  Cheminės savybės

  1) Na2O(k) + H2O(s) ―> 2NaOH(aq)

  2) N2O5(k) + H2O(s) ―> 2HNO3(aq)

  3) Al2S3(k) + 6H2O(s) ―> 2Al(OH)3(k) + 3H2S(d)

   4) CuSO4(k) + 5H2O(s) ―> CuSO4 5H2O(aq)

  5) 2Li(k) + 2H2O(s) ―> 2LiOH(aq) + H2(d)
 


  Vandenilio peroksidas    

  Gavimas

  BaO2(k) + H2SO4(aq) ―> H2O2(aq) + BaSO4(k)

  Cheminės savybės

  1) 2H2O2(aq) ―> 2H2O(s) + O2(d)

  2) 2KI(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq) ―> I2(k) + K2SO4(aq) + 2H2O(s)

  3) 5H2O2(aq) + 2KMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) ―> 5O2(d) + K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 8H2O(s)