(c

 
 
 

)

 
 

IIA grupė šarminių žemių metalai ir jų junginiai

 
 


  Šarminių žemių metalai
  Šarminių žemių metalų oksidai
  Šarminių žemių metalų hidroksidai

 


   Šarminių žemių metalai (Me - Be, Mg, Ca, Sr, Ba)

  Gavimas

  1) BeF2(k) + Mg(k) ―> Be(k) + 2MgF2(k) (t)

  2) 3BaO(k) + 2Al(k) ―> Al2O3(k) + 3Ba(k) (t)

  3) MeCl2(k) ―> Me(k) + Cl2(d) (chloridų tirpalų elektrolizė)
  

 
Cheminės savybės

  1) Me(k) + 2H2O(s)―> Me(OH)2(aq) + H2(d) (išskyrus Be)

  2) 2Me(k) + O2(d) ―> 2MeO(k)

  3) Ba(k) + O2(d) ―> BaO2(k)

  4) Me(k) + Cl2(d)―> MeCl2(k)

  5) Me(k) + S(k) ―> MeS(k)

  6) 3Me(k) + N2(d) ―> Me3N2(k)

  7) Me(k) + H2(d) ―> MeH2(k)

  8) Me(k) + H2SO4(aq) ―> MeSO4(aq) + H2(d)

  9) Me(k) + 2HCl(aq) ―> MeCl2(aq) + H2(d)

  10) Be(k) + 2NaOH(aq) + H2O(s) ―> Na2[Be(OH)4](aq) + H2(d)


  Šarminių metalų oksidai Me2O

  Gavimas

  1) MeCO3(k) ―> MeO(k) + CO2(d) (t)

  2) 2Me(NO3)2 ―> 2MeO(k) + 4NO2(d) + O2(d)

  Cheminės savybės

  1) MeO(k) + H2O(s) ―> 2Me(OH)2(aq) (išskyrus BeO)

  2) MeO(k) + SO3(d) ―> MeSO4(k)

  3) MeO(k) + 2HNO3(aq) ―> Me(NO3)2(aq) + H2O(s)

  4) BeO(k) + 2NaOH(aq) + H2O(s) ―> Na2[Be(OH)4](aq)


  Šarminių metalų hidroksidai  MeOH

  Gavimas

  MeO(k) + H2O(s) ―> Me(OH)2(aq)

  Cheminės savybės

  1) Me(OH)2(aq) + CO2(d) ―> MeCO3(k) + H2O(s)

  2) Me(OH)2(aq) + 2CH3COOH(aq) ―> (CH3COO)2Me(aq) + 2H2O(s)

  3) Ba(OH)2(aq) + Na2SO4(aq) ―> BaSO4(k) + 2NaOH(aq)

  4) Be(OH)2(aq) + 2NaOH(aq) ―> Na2[Be(OH)4](aq)